งานเดินสายเมน3เฟสจ่ายมอเตอร์เครื่องปั่นกระเทียม
คุมมอเตอร์4ตัวส่งงานเรียบร้อย(โรงงานเคหะบางพลี)

#รับเดินสายเมน #ช่อมปั๊มน้ำ #บ่อบำบัดน้ำเสีย #ช่อมไฟลัดวงจร #ช่างชัยเชอร์วิส

ช่างชัยเซอร์วิส-บริการรับซ่อมไฟฟ้า บ้าน อาคาร หอพัก คอนโด พื้นที่ บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ