เดินสายไฟใหม่จ่ายรีเลย์สั่งตัดน้ำล้นน้ำขาด

งานเดินสายไฟใหม่จ่ายรีเลย์สั่งตัดน้ำล้นน้ำขาด   ขอบคุณลูกค้ามากๆครับเรียกใช้บริการครั้งที่3แล้ว #ซ่อมระบบคอนโทรลปั๊มน้ำ #บ่อบำบัดน้ำเสีย #ปั๊มน้ำ...