งานเดินสายเมน3เฟสจ่ายมอเตอร์เครื่องปั่นกระเทียม

งานเดินสายเมน3เฟสจ่ายมอเตอร์เครื่องปั่นกระเทียม คุมมอเตอร์4ตัวส่งงานเรียบร้อย(โรงงานเคหะบางพลี) #รับเดินสายเมน #ช่อมปั๊มน้ำ #บ่อบำบัดน้ำเสีย #ช่อมไฟลัดวงจร...